Từ chú bé đánh giày đến ông chủ đế chế Dukin’ Donuts
Từ chú bé đánh giày đến ông chủ đế chế Dukin’ Donuts

Cuộc đời của William Rosenberg là câu chuyện về Gương doanh nhân thành công vượt nghèo khó từ người công nhân nghèo khổ đã tạo ra bước nhảy vọt lịch sử khi đưa những chiếc bánh ngọt rẻ tiền trở thành biểu tượng của thành công, sáng...

Bản lĩnh vượt giông bão trong Kinh Doanh của ông Lê Văn Kiểm
Bản lĩnh vượt giông bão trong Kinh Doanh của ông Lê Văn Kiểm

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn của hai cuộc khủng hoảng kinh tế, nợ chồng chất ông Lê Văn Kiểm có nguy cơ rơi vào vòng lao lý, bên canh đó bệnh tật hành hạ càng làm khó khăn thêm chồng chất , giám đốc công ty Huy Hoàng - ông Lê Văn Kiểm đã vững vàng thể hiện bản lĩnh Doanh nhân...

dang ky dang ky